Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand
Mia Christensen
E-mail: mia@hirk.dk
Personale, økonomi, privatopstaldere, heste, formand for stævne udvalget, certificeringer, DRF kontakt, juniorbestyrelse, Kommune, Distrikt 3, forsikringer, arbejdstilsyn, miljø
Næstformand
Anette Gormsen
E-mail: anette@hirk.dk
Personale, økonomi, formand for sponsorudvalget
Kasserer
Lisbeth Korte Hansen
E-mail: kasserer@hirk.dk
Økonomi, løn, løbende regninger, bogføring, stævner, Distrikt 3, juniorbestyrelse, hjælpere, klubmodul, facebook, ryttermærker
Suzanne1 Bestyrelsesmedlem
Suzanne Heide
E-mail: suzanne@hirk.dk
Parter, hjælpere
Bestyrelsesmedlem
Anne Rømer
E-mail: anne@hirk.dk
Mailmaster samt andet IT, nøgler
Bestyrelsesmedlem
Kristina Vest
E-mail: kristina@hirk.dk
Undervisere, nye ryttere
Sekretær
Birgitte Forst
E-mail: birgitte@hirk.dk

Suppleanter

  Suppleant
Maria Hollænder
E-mail: maria@hirk.dk
Suppleant
Marlene Roed
E-mail: marlene@hirk.dk
Undervisere
Suppleant
Louise Carstensen
E-mail: louise@hirk.dk

Juniorbestyrelse

Formand for juniorbestyrelsen
Ellen Schelde

Organisationsdiagram 2017
Forretningsorden for bestyrelsen og bestyrelsesmøder 2017
Klubregnskab for 2017 samt budget for 2018