Generalforsamling i Himmelev Rideklub

Himmelev Rideklub indkalder hermed til den årlige
generalforsamling tirsdag den 4.februar 2020 kl 19 i Rytterstuen.

Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal
fremsendes skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. Disse forslag lægges på klubbens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsen aflægger beretning
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 3 suppleanter, i ulige år.
9. Valg til juniorbestyrelsen
Valg af 1 juniormedlem samt 3 juniorsuppleanter i lige år
10. Valg af revisor og 1 revisor-suppleant (valgt for 1 år ad gangen).
11. Nedsættelse af udvalg og valg af formænd til nedsatte udvalg(se §8)
f.eks. stævneudvalg, sponsorudvalg, hesteudvalg mm.
12.  Overrækkelse af klubmesterskabs diplom og elevcup rosetter.
13. Evt.

Striglekursus

Juniorbestyrelsen er klar med årets første striglekursus søndag d. 26 januar, kl 15. Vi håber på at se mange både børn og voksne. Tilmelding kan ske på plakat i ridehuset, eller som kommentar på opslaget om striglekursus på facebook, (med navn og tlf. nr.)
Vi glæder os til at se jer 🐴
– Mvh. Juniorbestyrelsen

Farvel til Nette

Nette er i begyndelsen af januar blevet solgt og står nu ikke mere hos os på HIRK. Nette var oprindeligt handicaphest hos sin gamle ejer, og vi tænkte, da vi købte hende, at hun kunne blive en god rideskolehest på grund af hendes gode sind. Men da Nette aldrig rigtigt var blevet redet fremad før, så kunne hun være lidt problematisk at ride, især i galoppen, som nogen af jer nok har lagt mærke til. Derfor synes vi nu, at det var bedst, at Nette kom videre til et hjem, hvor hun kan blive brugt på den måde, som er bedst for hende. Nette er blevet købt af en hestehandler, som kender hende fra tidligere, og vi er sikre på at hun nok skal få et godt hjem.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Til alle rideskole-forældre

Nu vil vi prøve at starte HIRK’s VENNER op! 😊

Idéen er, at HIRK’s VENNER skal være en gruppe af rideskole-forældre, som skal stå for arrangementer for rideskolerytterne, som ikke involverer brug af rideskolens heste. Det kan være sociale arrangementer såsom brætspil og pizza eller heste-relaterede ting som at øve stævneprogram og snakke om hesteracer.

Idéen er, at HIRK kan tilbyde noget socialt til børnene udover ridning og op- og afsadling. Denne slags sociale arrangementer har hidtil været lidt en mangelvare på HIRK, da al frivillig tid fra bestyrelsens og andre tilknyttedes side går med heste-relaterede ting. Sådan går det hurtigt i den eneste sport, hvor man har med levende dyr at gøre. 😊

Tanken er at HIRK’s VENNER skal arrangere en 2-3 arrangementer om året, og arrangementerne skal ikke koste noget med mindre der er udgifter til f.eks mad eller en underviser. Der er opstartsmøde TORSDAG DEN 10. OKTOBER KL. 19.00 I RYTTERSTUEN. Her vil Marlene deltage, som HIRK’s VENNERS link til bestyrelse og personale på HIRK.

Og husk: Dette skal drives af rideskoleforældre – Ingen forældre = ingen “HIRK’s VENNER” !! 😊 Vi håber, at I har lyst til at deltage og gøre HIRK et endnu bedre sted for jeres børn 😊