Holdbeskrivelser

Miniput
Børnene på miniputholdene er fra 2 år til ca. 5 år. Ideen med miniputhold er at barnet opnår kontakt med hesten ved at få lov til at strigle, klappe og mærke den bløde mule og den varme hest. Det vigtigste i selve ridningen er at lære børnene balancen på hesteryg – gennem diverse lege til hest. Små børn kan ikke koncentrere sig længe ad gangen, og undervisningen foregår derfor i i børnenes tempo.

Holdridning
Holdene er delt op i niveauer efter elevernes kunnen Vi underviser både i dressur og spring. Desværre har vi ikke mulighed for at undervise i terrænridning udover en lille tur i grusgraven. Det er op til underviseren at vurdere, hvornår man er “dygtig” nok til at rykke et niveau op. I ordet “dygtig” ligger dels den ridemæssige kunnen og dels rytterens modenhed og om rytteren er fysisk stærk nok til at klare udfordringerne. Alderen spiller naturligvis også en rolle i den vurdering. Voksne og børn rider ikke på samme hold, da vi mener det især for børn er vigtigt at knytte venskaber og opleve sammenholdet omkring ridningen og udfordringerne sammen med andre børn.

Halvtimeshold
Børnene er fra ca. 5 til 8 år. Undervisningen foregår i et roligt tempo med leg og gymnastik. På disse hold er der 2 store piger til at hjælpe. Barnet lærer, hvordan man skal sidde på en hest, og hvordan man rider frem og stopper op. Underviseren vurderer, hvornår det enkelte barn er klar til at komme videre til et heltimeshold.

Eneundervisning
Her er der chancen for at komme videre med sin ridning. Eneundervisning er for alle niveauer, dog er det mest de øvede, der vælger det, fordi det er en mere koncentreret og mere intensiv undervisning end holdridning. Her oplever man et koncentreret samarbejde med underviseren omkring ridning af hesten, og man får mulighed for at prøve kræfter med sværere dressurøvelser eller spring.

Handicaphold
Mange handicappede har stor glæde af ridningen. Oplevelsen af at beherske en hest giver selvtillid Rytterens muskler bliver afslappede ved at følge hestens bevægelser.

Springning
Springning er en disciplin for sig. Springundervisningen foregår under sikkerhedsmæssigt forsvarlige forhold. Eleverne bygger en springbane op sammen med underviseren. Det betyder, at de også får indblik i de enkelte springs opbygning, banens linjeføring og hvilke afstande, der skal være mellem forhindringerne. Der springes på forskellige højder, afhængig af den enkelte rytters kunnen.

Her kan du læse mere om undervisnings- og oprykningskriterier.

Se undervsiningsplan her.