Ryttermærkerne 1 + 2

Formålet med ryttermærkerne er at give rytteren en lang og kontinuerlig uddannelse.  Hovedvægten er lagt på, at rytteren skal erhverve sig viden om tryghed, sikkerhed og ansvarlighed i al omgang med heste/ponyer.

Ryttermærke 1
Uddannelsen skal give rytteren en sådan viden og færdighed, at rytteren
• kan omgås hesten sikkerhedsmæssigt forsvarligt i stalden
• har en basal forståelse for stalden som hestens hjem
• kan gøre hesten klar til opsadling
• kan følge hestens bevægelser i skridt og trav
• har en basal forståelse for hvordan hesten gives kommandoer
• hvordan kommandoerne anvendes under ridning
• almen håndtering af hesten

Man kan tage Ryttermærke 1 når man er fyldt 8 år, dog skal ridelæreren vurdere om barnet er klar. Prøverne bliver bedømt af en ryttermærkedommer. Prøven er kun praktisk og sker i en mundtlig dialog med dommeren. Til prøven skal rytteren demonstrere, hvordan man strigler en hest samt svarer på spørgsmål herom. Herefter skal rytteren føre hesten gennem en slalombane og føre hesten gennem en dør samt demonstrere
at kunne få hesten til at stå stille. Til sidst skal rytteren demonstrere op- og nedstigning samt ridning i skridt og trav.

Ryttermærke 2
Uddannelsen skal give rytteren viden om, hvordan rytteren optræder etisk forsvarligt i omgangen med heste samt hvordan rytteren reagerer hensigtsmæssigt i nødsituationer. Rytteren skal opnå færdigheder i at
• klargøre hesten sikkerhedsmæssigt forsvarligt
• kunne styre hesten i skridt og trav
• kunne navngive hestens ydre betegnelser
• kunne beskrive hesten ud fra farve og aftegn
• have forståelse for hestens naturlige adfærd

Man kan tage Ryttermærke 2 når man er fyldt 9 år, dog skal ridelæreren vurdere om barnet er klar. Prøverne i ryttermærke 2 vil bestå af både en praktisk og en teoretisk del. Den teoretiske del er udformet som afkrydsning eller indsætning af numre. Her må der gives læsehjælp.

I den praktiske prøve skal rytteren demonstrere at sadle hesten op samt svarer på spørgsmål herom. Herefter demonstreres ridning i skridt og trav samt ridning på begge volter, skift af diagonal og afsidning. Det er ikke et krav at gå til prøve efter at have fulgt ryttermærkeundervisningen.

Vælger du at gå til prøve, vil HIRK og dommeren gøre deres bedste for at det bliver en god oplevelse. Hvis du mangler nogle færdigheder i at kunne gennemføre prøven tilfredsstillende, vil du efter yderligere undervisning kunne aflægge prøven igen.

Sikkerhedsregler
Sikkerhedsreglerne omkring omgang med hestene skal altid følges – ikke kun til prøven.
Følgende sikkerhedsbrud medfører altid at rytteren ikke består :
• Løber, råber eller skriger i nærheden af hesten
• Ikke bærer godkendt ridehjelm under ridning og håndtering af hesten
• Ikke bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
• At hesten er løs under opsadling
• At hesten er løs under afsadling
• Fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktovet rundt om hånden
• Fører en hest uden trense eller træktov
• Ridning med løs eller snoet gjord
• Afsidning uden først at have taget fødderne ud af begge bøjler
• At rytteren rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
• At rytteren anvender pisk ud over almindelig irettesættelse
• At rytteren anvender sporerne uhæmmet