Ryttermærkerne 3 + 4

Formålet med ryttermærkerne er at give rytteren en lang og kontinuerlig uddannelse.  Hovedvægten er lagt på, at rytteren skal erhverve sig viden om tryghed, sikkerhed og ansvarlighed i al omgang med heste/ponyer.

Ryttermærke 3
Dette er målrettet gruppen fra 10 år og opefter. Det er muligt at påbegynde ryttermærkeundervisningen på dette niveau, men det anbefales kun til ryttere med god erfaring. Da mærket afslutter basisuddannelsen for ryttermærkerne, vil selve prøven også indeholde emner fra de foregående mærker. Mærket er ligeledes et krav for at kunne  indløse en rytterlicens fra det kalenderår rytteren fylder 12. år.

Uddannelsen skal give rytteren færdigheder i sikkerhedsmæssig forsvarlig omgang med hesten, varetagelse af hestens daglige pleje og viden om rytterens ansvar for hestens velfærd samt medvirken til at forhindre mishandling af heste. Rytteren skal opnå forståelse for vigtigheden af, at foretage sundhedskontrol af hesten samt viden om, hvad der skal gøres, hvis en hest er syg. Uddannelsen skal give en forståelse for hestens indlæringsprincipper, viden om regler for ridning på bane og i naturen samt kendskab til rytterens hjælpere.

Prøven består af en teoretisk og en praktisk prøve. Den teoretiske prøve er udformet som afkrydsning eller indsætning af numre, og der må gives læsehjælp.

I den praktiske prøve skal rytteren demonstrere at kunne føre hesten sikkerhedsmæssigt forsvarligt gennem ”leddet”. Herefter demonstrer rytteren at, kunne få hesten til at standse, vige, stå stille, gå fremad og baglæns. Til sidst er der en rideprøve, hvor rytteren skal demonstrer parade, trav, nedsidning og galop.

Der skal desuden kunne rides tur i skridt, trav og galop, derfor rides der tur en dag under forløbet.

Ryttermærke 4
Dette er gruppen fra 12 år og opefter. Til dette mærke hører der også en rideprøve. Rideprøven kan tages i forbindelse med en stævnedeltagelse i den disciplin der ønskes. Rytteren skal blot selv huske at medbringe en rideprøveblanket til dommeren. Mærket er ligeledes et krav for at kunne indløse en rytterlicens fra det kalenderår rytteren fylder 13 år.

Uddannelsen skal give rytteren viden om, hvordan træningen til og selve  stævnedeltagelsen har indflydelse på hestens fysik og behov, samt hvordan rytterpsykologi kan anvendes i arbejdet med hesten og ved stævneforberedelse. Rytteren skal opnå kendskab til forskellige hesteracers anvendelsesmuligheder og ridefærdigheder. Under ridning skal rytteren kunne anvende sit kendskab til hestens indlæringsprocesser. Rytteren skal kende de etiske regler, der er gældende i forbindelse med deltagelse i stævner og  kunne medvirke til forhindring af spredning af smitsomme sygdomme.

Prøven består af en praktisk og en teoretisk prøve. Den teoretiske prøve er udformet som afkrydsning eller indsætning af numre, og der må gives læsehjælp.

I den praktiske prøve skal rytteren først gennemfører 4 udvalgte agility øvelser. Herefter skal rytteren demonstrere at kunne måle/tælle hestens puls og åndedrætsfrekvens. Inden prøven skal rytteren have gennemført en sværhedsgrad 0 til et klubstævne i enten spring eller dressur.