Kære alle

Vi er glade for at kunne fortælle at vi fra på mandag den 25. maj åbner rideskolen igen for alle hold. Dette betyder at alle de mindste hold starter op igen. Enkelte af dem vil være delt i to, men de vil ride samtidigt på to forskellige baner. Alle de store, der har været i gang i to uger nu, fortsætter “corona-planen” i denne uge, men går tilbage til “normalt skema” fra mandag den 25. maj. For at vi kan åbne helt op, og stadig efterleve krav om forsamlingsforbud, og i øvrigt holde smitte risikoen nede, er der nogle restriktioner som vi beder alle om at overholde:
•Alle der kommer på HIRK har et ansvar for at undgå at vi er samlet mere end 10 på et sted. Stalden er delt i 2 zoner med en sort streg på gulvet. Ridebanen er en zone, parkeringspladsen er en zone, en hestefold er en zone etc.
•Rytter plus en voksen må komme. Ingen andre gæster. Heller ikke søskende.
•Der vil ikke være hjælpere som normalt på begynderholdene her i starten. Der vil i stedet være en ansvarlig voksen fra rideklubben i stalden sammen med en hjælper. De vil hjælpe med at guide så sikkerheden stadig er i top. Du skal sammen med dit barn selv sadle hesten op og af, men kan få hjælp undervejs af disse voksne og hjælperen. Hjælperne er også udenfor og hjælper med at vente på modsatte bane og kan instruere om stigbøjler mm. inden rytterne kommer på banen
•Børn skal have rene ridehandsker på når de ankommer.
•Ridelærerne må ikke have fysisk kontakt til børnene og vil kun opholde sig ude på banen.
•På banen skal forældre selv hjælpe deres børn. Hvis der er over 10 på banen må man hjælpe i hold og vente til der bliver plads inde på banen.
•Ridelæreren vurderer fra hold til hold, hvad hestene og børnene kan klare, uden de sædvanlige hjælpere. Der er derfor ikke garanti for at man kan komme i trav og galop. Dette er udelukkende op til ridelæreren at vurdere, sikkerheden skal stadig være så høj som muligt.
•Rytterstuen er lukket.
•Bogen med Hestelister vil ligge slået op på holdet i stalden, eller der vil hænge en seddel på døren ind til stalden.
•Al ridning foregår udendørs. Ved meget dårligt vejr kan ridelæreren vælge at aflyse, men vi tænker kun det sker, hvis vi finder det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at afvikle timen.
•Vi har i lukkeperioden været nødt til at sikre, at der ikke flyttede for mange svaler ind i stalden. Dørene skal derfor holdes lukket og ikke sættes på krog, men åbnes når der skal heste ind og ud og ellers holdes lukket.
•Alle skal møde op uden for stalden og vente på instruktioner om at gå ind.
•Vi opfordrer desuden alle til at medbringe egen pisk, egne strigler og til ikke at benytte vores toiletter.
Hvis I har spørgsmål, så bedes I kontakte den voksne i stalden eller skrive til en af følgende mails: Marlene@hirk.dk eller Birgitte@hirk.dk . Afbud skal som sædvanligt meldes til underviseren så tidligt som muligt. Vi glæder os til at se Jer, og ved at mange har ventet længe på at vi kunne åbne helt op. Vi arbejder på at kunne forlænge rideperioden ind i juli, det hører I nærmere om snart.

Mange hilsener fra Bestyrelsen på Himmelev Rideklub