Kære alle ryttere, forældre, opstaldere samt diverse andre brugere af HIRK’s faciliteter.

Som det måske er nogle bekendt, så florerer der i øjeblikket en meget farlig og potentielt livstruende (for heste!) virus, Herpes. På baggrund af de seneste dages udvikling, så afholdte bestyrelsen her til aften (4/5) et møde omkring hvorledes vi skulle håndtere situationen.

Jeg vil med det samme pointere at INGEN heste er smittede på HIRK, ej heller under observation eller under mistanke for at være bærere af virus. Men vi har, for at beskytte vores egne heste, og på den måde minimere chancen for at vores heste bliver syge, valgt at “lukke ned” for al trafik af heste til og fra HIRK. Dette betyder at ingen heste må forlade HIRK (turridning i grusgrav er undtaget, såfremt det ikke er i følgeskab med ikke opstaldede heste på HIRK), ej heller ønsker vi at udefra kommende heste kommer på HIRK. Yderligere henstiller vi til at alle udviser stor omtanke samt at man, såfremt man kommer i andre stalde, ikke medbringer ting derfra til HIRK (herunder også hjelme og støvler). Dette betyder også at al beklædning som man evt benytter i andre stalde ikke bruges på HIRK. Hænder, hår osv skal også vaskes inden man kommer på HIRK, såfremt man kommer direkte fra anden stald.

Virus er ikke luftbåren, men smitter ved direkte eller indirekte kontakt.

Virus er IKKE farligt for mennesker, men kan overføres fra en hest til anden fra mennesker (derfor hygiejne tiltaget).

Ingen tilfælde er (endnu) konstateret på Sjælland, mens mange stalde i Jylland og på Fyn er i karantæne. En håndfuld heste har allerede mistet livet grundet virus, ligesom mange heste er smittede og der ventes svar på endnu flere prøver. Virus er meget aggressiv og kan have katastrofale følger, også selvom en smittet hest overlever.

Vi ønsker med vores noget drastige tiltag, at åbne op for at flere rideklubber/stalde følger trop, for umiddelbart virker det til at eneste mulighed for at stoppe virus, er ikke at blande heste fra forskellige stalde samt at opfordre og efterleve streng hygiejne.

I første omgang lader vi tiltaget køre i minimum 14 dage, og følger situationen nøje. Vi skal nok komme med opdatering når vi har nyt, ligesom at vi nok skal melde ud når vi “åbner op” igen. Så indtil videre, indtil anden info meldes ud fra bestyrelsen, skal ovenstående overholdes.

Har du ridehuskort eller rider du på rideskolehold på privat hest, der ikke er opstaldet på HIRK, henviser vi til at du sender en mail til medlemsansvarlig@hirk.dk.

Såfremt man ønsker yderligere viden om herpesvirus, så kan man læse om virus på www.ridehesten.com

På bestyrelsens vegne Mia, formand Himmelev Rideklub