Kære medlemmer

Roskilde Kommune har i går på Kultur og Idrætsudvalgets møde tildelt Himmelev Rideklub midler til opførsel af et ekstra ridehus i 2021.

Det er et projekt, som drift og bestyrelse har arbejdet for igennem de sidste 5 år.

HIRK er en af de største rideskoler i Danmark og vi har for længst måttet erkende, at vi har nået et max. for, hvad de eksisterende faciliteter kan rumme. 

Vi har meget lange ventelister på holdundervisning og en meget stor efterspørgsel på mere rideskole eneundervisning og spring og games.

Desuden vil vi med et ekstra ridehus,  kunne imødekomme foreninger udefra, som ønsker at låne vores lokaler og faciliteter.

De af jer, som nåede at ride udenfor i regnvejret i maj og juni ved også, at det ikke altid er lige sjovt og her vil et ridehus gøre en stor forskel især i efterårs- og vintermånederne, så undervisning kan foregå uanset vejret.

Vi har desuden også fået tildelt et ansøgt beløb, som skal sikre,  at det sidste stykke gangareal fra stald og frem til eksisterende ridehus kan etableres med beton. Dermed vil man komme sikkert og ren 😊 frem til undervisningen uden at skulle kæmpe sig igennem mudder i rigelige mængder især efterårs- og vintermånederne.

Mvh Mia, Formand Himmelev Rideklub