Miljøpolitik

Himmelev Rideklub har valgt at indføre en miljøpolitik, som hele tiden skal sørge for at vi holder fokus på at forbedre og bibeholde vores miljøindsats. Dette gør vi blandt andet via nedenstående punkter:

  • Arbejde på at nedbringe vores energiforbrug gennem energiforbedringstiltag, projekter samt at fastholde de allerede indførte tiltag
  • Forebygge forurening, ved blandt andet at opbevare vores mødding i en container, sådan at denne ikke kan forurene omgivelserne
  • Arbejde på at nedbringe vandforbrug ved at optimere vanding af ridehuset i faste intervaller, vandkopper i stalden, vandbesparende toiletter, samt vask af heste på vaskeplads
  • Fremstå som en synlig miljørigtig rideklub, via information på vores hjemmeside om vores miljøhåndtering.
  • Vi har et bestyrelsesmedlem, der har miljøet i Himmelev Rideklub som ansvarsområde
  • Vi arbejder systematisk på at forebygge forurening, nedbringe energi- og vandforbruget, sikre at der indkøbes struktureret af fx foder, strøelse og at diverse artikler der bruges på stedet så vidt muligt skåner miljøet. Vi påtænker at benytte LED pærer næste gang lyset i ridehallen og andre steder skal skiftes
  • Alle vores aktiviteter i rideklubben forsøger vi så vidt muligt at holde med mindst mulig forurening af det omkring liggende miljø
  • Være åbne over for nye forslag til hvordan rideklubben kan gøre sit til at forbedre miljøet yderligere
  • Vi ønsker og opfordrer vores medlemmer og medarbejdere til at være med til at tage et ansvar for rideklubbens miljø
  • Generelt at gøre vores bedste for at være en god rollemodel for hvorledes man kan og skal tænke på miljøet i dagligdagen