Kære medlem af Himmelev Rideklub

Statsminister Mette Frederiksen og de danske myndigheder har som bekendt forlænget en lang række Corona-restriktioner, indtil videre frem til og med 10. maj. Herunder de restriktioner, der omfatter forenings-, sports- og fritidsaktiviteter.

Det betyder, at Himmelev Rideklub fortsat i hvert fald frem til 10. maj ser sig nødsaget til at holde lukket for alle aktiviteter, der vedrører rideskole, ryttermærkeundervisning, stævner mv.

Vi takker for den store opbakning, vi hidtil har modtaget fra jer! Ikke mindst i forhold til betaling af fuldt kontingent og opretholdelse af jeres medlemskab af klubben.

Det sætter vi stor pris på! Det har afgørende betydning i forhold til opretholdelse af vores rideskole og ikke mindst, at vi kan beholde hele omdrejningspunktet for rideskolen – vores dejlige heste.

Vi håber, vi snart kan åbne rideskolen igen, men ingen ved, hvor længe denne situation vil fortsætte. I mellemtiden skal vores heste stadig passes med foder, smed og dyrlæge. De skal trækkes ind og ud fra fold hver dag, der skal muges i boksene, og de skal røgtes og plejes og holdes vedlige, så vi kan bevare dem sunde og raske.

Det er dyrt, men i modsætning til, hvis vi var en fodbold- eller badmintonklub, så er det udgifter, man ikke kan undgå, når man har med levende dyr at gøre.

Jeres fortsatte opbakning er derfor af helt afgørende betydning, hvis vi skal bevare Himmelev Rideklub på den anden side af denne krise.

Derfor vil du opleve, at du fortsat modtager den automatiske opkrævning af fuldt kontingent og rate for tilmeldte rideskolehold. Vi håber naturligvis, at det kun bliver relevant for maj måned med, og at vi derefter ikke længere er omfattet af Corona-restriktioner.

Hvis du derimod ikke ønsker at bidrage til klubben med fuldt kontingent, så har du følgende muligheder:

1.     Du kan skifte til et Corona-kontingent. Det koster 300 kr./md., hvis du er tilmeldt et enkelt hold. Hvis du er tilmeldt flere hold, koster det 100 kr./md. pr. ekstra hold. Hermed bevarer du din plads i rideskolen. Så snart rideskolen åbner igen, vil du igen blive opkrævet fuldt, sædvanligt kontingent fra den 1. i førstkommende måned.

 2.     Du kan vælge at hæve din aftale med Himmelev Rideklub med fremadrettet virkning og dermed træde ud af dit medlemskab af klubben uden sædvanligt varsel, dvs. med virkning fra den 1. i førstkommende måned. Hermed mister du din plads i rideskolen og står heller ikke i kø til en plads.

Hvis du IKKE ønsker at støtte rideskolen med fuldt kontingent, men vil gøre brug af én af to ovenstående alternative muligheder, så beder vi dig kontakte os på følgende mails:

Vedr. pkt. 1: kasserer@hirk.dk hurtigst muligt og senest den 28. i den måned, der ligger forud for næste kontingentopkrævning. Dvs. 28. april, hvis du fx vil have, at din ændring skal have virkning fra 1. maj.

HUSK at oplyse os om dit barns fulde navn, det hold dit barn er tilmeldt samt det kontonummer, hvor beløb skal returneres til.

Vedr. pkt. 2: medlemsansvarlig@hirk.dk hurtigst muligt og senest den 28. i den måned, der ligger forud for næste kontingentopkrævning. Dvs. 28. april, hvis du fx vil have, at din ændring skal have virkning fra 1. maj.

 Mvh. Bestyrelsen

Rideskolen er fortsat lukket

Statsminister Mette Frederiksen har mandag på pressemøde annonceret, at Danmark skal fortsætte med de corona-restriktioner, som allerede er sat i værk, frem til indtil videre udgangen af påske, dvs. til og med 13. april.

Det betyder desværre, at Himmelev Rideklubs aktiviteter forbliver lukket i samme periode. Dvs. ingen rideskoleundervisning, ryttermærkeundervisning, spring- eller dressurstævner eller anden klubaktivitet.

Vi holder jer selvfølgelig opdateret her på hjemmesiden samt på FB.

Mvh Bestyrelsen

Kære alle medlemmer af Himmelev Rideklub

Vi har i bestyrelsen besluttet at følge opfordringen fra statsminister Mette Frederiksen samt Folketinget i denne alvorlige Corona-tid. ”Vi skal stå sammen, med afstand”. Det betyder samtidig, at vi må løfte i flok og alle må yde et bidrag. Himmelev Rideklub er en forening, som er ejet af medlemmerne. Det betyder også, at medlemmerne ejer hestene mm. Rideskoleundervisning eller ej skal hestene stadigvæk have mad, dyrlæge, smed, have muget ud, lukkes på fold dagligt osv., og derfor er vi nødt til at opkræve fuld betaling, selv om rideskoleundervisningen pt. desværre iht. anbefaling fra myndighederne ikke kan finde sted. Alternativet ville være, at vi skulle skille os af med hestene, og dermed ville klubben reelt set ikke længere kunne eksistere. Vi tror og håber på, at denne virus inden for overskuelig fremtid vil være på et niveau, hvor vi kan genoptage vores aktiviteter, forhåbentlig allerede i løbet af april måned. Vi vil holde jer opdateret her på www.hirk.dk, på FB og via Klubmodul.
Vi håber på forståelse fra medlemmernes side. Pas godt på jer selv og hinanden.
Vi vil passe rigtig godt på alle hestene.
Mvh Bestyrelsen

HIRK lukker for aktiviteter i 14 dage

Kære alle
På baggrund af regeringens afholdte pressemøde her onsdag aften, så har vi besluttet at HIRK fra og med torsdag d. 12/3. lukker ned i godt 14 dage for alle aktiviteter. Vi kan ikke forsvare at have åbent for rigtig mange børn på ugentlig basis, når de samtidig er sendt hjem fra skoler, daginstitutioner osv. for at undgå smitte af COVID-19. Derfor er al rideskoleundervisning og også ryttermærkeundervisning aflyst frem til d. 29/3.
Bestyrelsen drøfter nærmere detaljer i morgen. Følg gerne med på siden her og i HIRK’s facebook gruppe.
Mvh Himmelev Rideklubs bestyrelse