Ny rideskolepony

Maggie er flyttet ind på HIRK i februar 2020. Hun er 10 år og rigtigt sød. Maggie skal til at starte med bruges til de øvede ryttere. Det er underviserne, som bestemmer hvornår og i hvilke timer, man kan ride på Maggie. Vi formoder Maggie er en blandings race med noget irsk sportspony. Hun skulle være importeret fra England af hendes forhenværende ejer. Hun er ca 148 altså max 1’er pony. Maggie har gået primært distance ridning så vidt vi ved og derfor skal Maggie lige trænes lidt i baneridning inden hun tages i brug på alle hold.

Ny holdplan fra marts

Bestyrelsen på Hirk har taget en beslutning om at justere lidt på vores
holdplan.

Igennem de sidste par år har rideskolen kørt med flere hold, end hvad
kapaciteten egentlig er til på Hirk, fordi vi ville spare penge op til
et ekstra ridehus og imødekomme en meget stor venteliste.

Dette har krævet pasning af flere heste og en masse frivillige
arbejdstimer fra stedets privatopstaldere, som samtidigt har haft meget
lidt tid i ridehuset.

Vi har spændt buen hårdt, i håbet om at vi kunne opspare og samtidigt få
kommunen med på ønsket om endnu et ridehus. Dette er imidlertid ikke
lykkedes lige nu, og for at det stadig er muligt at passe stedet
ordentligt, er vi nødsaget til nu i en periode at skrue lidt ned for det
antal af ridehold vi kan tilbyde.

Vi gør dette så skånsomt som overhovedet muligt, og forsøger at få plads
til alle nuværende elever. Den nye holdplan implementeres fra 1/3 2020.

Vi beklager, men vi vil samtidigt gerne understrege at vi fortsat
arbejder på at få penge til endnu et ridehus, hvorefter vi igen vil
kunne køre fuld skrue på holdundervisningen.

Hilsen Bestyrelsen

Opdateret dagsorden til Generalforsamling

Himmelev Rideklub indkalder hermed til den årlige generalforsamling
tirsdag den 4.februar 2020 kl 19.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsen aflægger beretning
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag
7.a Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring omkring præcisering af
stævnemedlemsskab i § 4 (Indsatte sætninger med kursiv):
§ 4
I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Disse er valgbare til bestyrelses og suppleantposter
Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. De er valgbare til juniorposter mellem 14 og 18 år.
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen, samt at det til enhver tid fastsatte kontingent er betalt.
I rideklubben kan ligeledes optages ryttere til et stævnemedlemsskab.
Stævnemedlemsskab giver ryttere mulighed for at starte stævner under
Himmelev rideklub, men det giver ikke adgang til at benytte faciliteterne i
rideklubben. Stævnemedlemsskab giver ikke stemmeret eller valgbarhed til
Hirk.

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
Udmeldelse skal ske skriftligt via mail til klubbens medlemsansvarlig og kan kun finde sted med 1 måneds varsel ved opsigelse til et månedsskift.
8. Valg til bestyrelsen
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 3 suppleanter, i ulige år.
9. Valg til juniorbestyrelsen
Valg af 1 juniormedlem samt 3 juniorsuppleanter i lige år
10. Valg af revisor og 1 revisor-suppleant (valgt for 1 år ad gangen).
11. Nedsættelse af udvalg og valg af formænd til nedsatte udvalg (se §8) f.eks. stævneudvalg, sponsorudvalg, hesteudvalg mm.
12. Overrækkelse af klubmesterskabs diplom og elevcup rosetter.
13. Evt.

Generalforsamling i Himmelev Rideklub

Himmelev Rideklub indkalder hermed til den årlige
generalforsamling tirsdag den 4.februar 2020 kl 19 i Rytterstuen.

Forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal
fremsendes skriftligt, og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen. Disse forslag lægges på klubbens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af 2 stemmetællere
4. Bestyrelsen aflægger beretning
5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg til bestyrelsen
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 3 suppleanter, i ulige år.
9. Valg til juniorbestyrelsen
Valg af 1 juniormedlem samt 3 juniorsuppleanter i lige år
10. Valg af revisor og 1 revisor-suppleant (valgt for 1 år ad gangen).
11. Nedsættelse af udvalg og valg af formænd til nedsatte udvalg(se §8)
f.eks. stævneudvalg, sponsorudvalg, hesteudvalg mm.
12.  Overrækkelse af klubmesterskabs diplom og elevcup rosetter.
13. Evt.

Striglekursus

Juniorbestyrelsen er klar med årets første striglekursus søndag d. 26 januar, kl 15. Vi håber på at se mange både børn og voksne. Tilmelding kan ske på plakat i ridehuset, eller som kommentar på opslaget om striglekursus på facebook, (med navn og tlf. nr.)
Vi glæder os til at se jer 🐴
– Mvh. Juniorbestyrelsen