Vi graver og roder…

De næste måneder vil i opleve, at der rodes og graves flere steder på HIRK. Det meste vil foregå på hverdage i dagtimerne og vil ikke forstyrre jeres ridning.

Belysningen udenfor, især ved passagen mellem stald og ridehal, har længe været alt for ringe. Vi arbejder på en bedre løsning af dette snarest. Lyset på udebanen driller og det tyder på, at der kan være en løs forbindelse et eller andet sted, og dette nødvendiggør måske at en ny ledning skal graves ned her. Vi arbejder også på en udskiftning af vores belysning i stald og ridehal, så vi kan overgå til billigere og mere miljøvenlige LED lyskilder og leve op til DRFs krav om fortsatte miljøforbedringer.

Endelig har vi besluttet at etablere nogle udebokse på vores nuværende sygefolde. Disse skal bl.a. bruges til aflastning af vores rideskoleheste, når de har fået skader eller bliver syge. Vi har savnet denne mulighed for at kunne give dem et sted med fred og ro til at komme sig. Eneste mulighed i dag er at skifte dem ud, hvilket er rigtig dyrt for klubben. Ligesom det altid tager lang tid, at få en ny hest til at falde til hos os og fungere godt i undervisningen. Der er allerede etableret nye sygefolde andre steder, hvor hestene bedre kan se andre heste, så de holder sig mere i ro, når de er på disse folde.

Bestyrelsen, personale og andre frivillige har gennem det sidste år arbejdet med sponsoransøgninger til de ovenstående projekter og nu er vi så langt, at vi så småt går i gang med opgaverne.

Hilsen Bestyrelsen